team

Kimmo de Reuver

Kathleen Aberson

Nanda de Reuver

Saskia van Ruiten

 

geïnspireerd door

Steven van Wijk

In dit zelf geïnitieerde project, met steun van de gemeente Schiedam, bekijken we hoe je hoger onderwijs kunt koppelen aan maatschappelijke opgaven,  met name de z.g. wicked problems en hoe je voor deze opgaven, met lokale stakeholders en middelen, levensvatbare oplossingen kunt ontwikkelen.

 

17 november 2016 was de kick-off van het project. We hebben drie verschillende maatschappelijke vraagstukken aan de genodigden voorgelegd en hen in willekeurige teams verdeeld. Elk team heeft ideeën gegenereerd met behulp van onze Generating Ideas Game (GIG), een methodiek en ‘serious game’ waarbij iedereen aan tafel zich uitgedaagd voelt creatief te zijn en ieder een gelijkwaardige inbreng heeft.

 

De uitkomsten van de sessie worden op dit moment verwerkt. De verscheidenheid in achtergronden van de deelnemers (van de Hogeschool Rotterdam, gemeente Schiedam, Facilicom, Triodos bank, TU Delft, e.a.) maakt dat de eerste resultaten verfrissend en verrassend zijn.

 

 

Innovatielab voor Collectieve Intelligentie (ICI)

Social re-design

 

® Het Proces // All Rights Reserved

Willem Buytewechstraat 45 | 3024 BK  Rotterdam | +31 (0)10 221 0316